Szkolenie

"Obturacyjny bezdech senny 

– diagnostyka, postępowanie, problemy"

 

Zapraszamy  na szkolenie pt.:

„Obturacyjny bezdech senny – diagnostyka, postępowanie, problemy”

w dniu 25 maja 2018 r. w godz. 13.00 – 15.30.

Sala Konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Czytaj dalej...


Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że
w dniu 01.06.2018 r.
Podlaski Wojedzódzki
Ośrodek Medycyny Pracy
będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.


Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy

przeprowadzających bezpłatnie  badania lekarskie z zakresu medycyny pracy
 uczniów, studentów,
słuchaczy kursów kwalifikacyjnych
oraz uczestników studiów doktoranckich
w 2018r.
na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby
 

Czytaj dalej...


Białystok, dnia 10.01.2018r.

Ogłoszenie

w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego

konkursu ofert 

z dnia  02.01 .2018r. z zakresu medycyny pracy

 

dotyczące wykonywania w 2018r. badań lekarskich kandydatów do szkół  ponadpodstawowych   lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,  studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów  doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników  szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem dorosłych kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia  2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014r. poz. 1144 z póź. zm. Dz.U. z  2017.971) na terenie powiatu sokólskiego i zambrowskiego.

W toku postępowania konkursowego, wyłoniono niżej wymienione podmioty, do przeprowadzania badań lekarskich uczniów i studentów na terenie wskazywanych powiatów:

Powiat sokólski

1. Rogulska MED
     Centrum Medycyny Pracy i Rodziny Magda Rogulska
    15-201 Białystok, ul. Warszawska 79 lok. 1
     Miejsce przeprowadzania badań w okresie rekrutacji po uzgodnieniu dni i godzin z Dyrekcją szkół
     16-100 Sokółka, ul. Polna 1 – Zespół Szkół Rolniczych
      16-100 Sokółka, ul. Osiedle Zielone 1A – Zespół Szkół Zawodowych
      - oferta nr 2

Powiat zambrowski
1. Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o.  
    18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 3   
    - oferta nr 1

 


Białystok, dnia 02.01.2018r.

Ogłoszenie

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 10
ogłasza konkurs ofert z zakresu medycyny pracy
na powiat sokólski i zambrowski
na podstawie
art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016. 1638 tj)
i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

I. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie oferentów na wykonywanie w 2018r. badań lekarskich kandydatom do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniom tych szkół, studentom, słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestnikom studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem dorosłych kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wyżej wymienione badania będą przeprowadzane mieszkańcom województwa podlaskiego na terenie powiatu zamieszkania osoby badanej.

Do konkursu może przystąpić podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638j.t.) i posiada zgłoszoną działalność z zakresu medycyny pracy w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku.

Szacunkowa liczba badań ok. 19 000.

II. Okres obowiązywania umowy: od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

III. Szczegółowe warunki konkursu, formularz ofertowy i wzór umowy są do pobrania w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10, pok. 21 oraz na stronie internetowej www.pwomp.wrotapodlasia.pl, www.bip.pwomp.wrotapodlasia.pl i www.wrotapodlasia.pl

Czytaj dalej...


Rozstrzygnięcie konkursu ofert 

z dnia  04.12 .2017r. z zakresu medycyny pracy

dotyczące wykonywania w 2018r. badań lekarskich kandydatów do szkół  ponadpodstawowych   lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów  doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników  szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem dorosłych    kandydatów i  słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia  2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  uczestników studiów doktoranckich ( Dz. U. z 2014r. poz. 1144 z póź. zm. Dz.U. z  2017.971).

Lista podmiotów wyłonionych w toku postępowania konkurowego do przeprowadzania badań lekarskich uczniów i studentów w poszczególnych powiatach województwa podlaskiego:znajduje się w linku niżej

Czytaj dalej...


Ogłoszenie


Informujemy, iż w dniu 08.01.2018r. (poniedziałek)
Podlaski Wojedzódzki Ośrodek Medycyny Pracy
będzie NIECZYNNY

 


Białystok, dnia 04.12.2017r.

KOMUNIKAT

Pragniemy poinformować, że szkolenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku organizowane przy współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku zaplanowane na 08.12.2018 r. nie odbędzie się.


Białystok, dnia 04.12.2017r.

OGŁOSZENIE

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 10
ogłasza konkurs ofert z zakresu medycyny pracy
na podstawie
art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016. 1638 tj)
i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

I. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie oferentów na wykonywanie w 2018r. badań lekarskich kandydatom do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniom tych szkół, studentom, słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestnikom studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem dorosłych kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wyżej wymienione badania będą przeprowadzane mieszkańcom województwa podlaskiego na terenie powiatu zamieszkania osoby badanej.

Do konkursu może przystąpić podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638j.t.) i posiada zgłoszoną działalność z zakresu medycyny pracy w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku.

Szacunkowa liczba badań ok. 19 000.

II. Okres obowiązywania umowy: od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

III. Szczegółowe warunki konkursu, formularz ofertowy i wzór umowy są do pobrania w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10, pok. 21 oraz na stronie internetowej www.pwomp.wrotapodlasia.pl, www.bip.pwomp.wrotapodlasia.pl i www.wrotapodlasia.pl.

Czytaj dalej...


Białystok, dn. 04.10.2017

HARMONOGRAM

Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku

przy współpracy z:

Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku

ul. Wiewiórcza 10, 15-535 Białystok

na II półrocze 2017 roku

Poniżej umieszczono plik .pdf zawierający harmogram szkoleńPolskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku organizowanych przy współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku.

Harmonogram szkoleń II półrocze 2017Białystok, dn. 29.08.2017

INFORMACJA

Szanowni Państwo Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 10, zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie wszystkich pracowników,

iż z dniem 1 września 2017 r., pacjenci na badania profilaktyczne będą przyjmowani wyłącznie po uprzedniej rejestracji  telefonicznej  lub  osobistej. Telefony kontaktowe do rejestracji: (85) 66 47 800, 608 421 636 i 608 397 156.

Godziny pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego PWOMP

Poniedziałek:     7.00-17.00

Wtorek:              7.00-15.00

Środa:                 7.00-15.00

Czwartek:          7.00-15.00

Piątek:                7.00-15.00

Ośrodek wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i pracowników w celu zmniejszenia czasu oczekiwania w kolejce na badania, postanowił wprowadzić rejestrację telefoniczną na badania lekarskie.


Białystok, dn. 25.07.2017

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 14.08.2017 r. (poniedziałek) Podlaski Wojedzódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


Białystok, dn. 11.07.2017

OGŁOSZENIE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu

lekarz okulista

od dnia 12.07.2017 r. do dnia 30.06.2020 r.


W toku postępowania konkursowego wyłoniono następujące podmioty:

 1. Beata Katarzyna Ryszawa – lekarz okulista

Białystok, dn. 05.07.2017

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,


w związku z okresem wakacyjnym i urlopami pracowników PWOMP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie pracowników, żeby na badania profilaktyczne zgłaszali się po otrzymaniu skierowania i jeżeli jest to możliwe, korzystali z telefonicznej rejestracji (telefon do rejestracji 85 66 47 800).
 
Przypominamy również, iż w okresie wakacyjnym (od 01.07.2017 do 31.08.2017) Centrum Profilaktyczno-Lecznicze PWOMP pracuje w godzinach:

Poniedziałek 7.00-15.30
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-15.00

Serdecznie przepraszamy za ewentualne utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.


KOMUNIKAT

Zmiana  godzin pracy PWOMP

Centrum Profilaktyczno - Leczniczego

w okresie wakacyjnym
(01.07.2017-31.08.2017) :

poniedziałek 7.00-15.30
wtorek 7.00-15.00
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-15.00

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia
i dziękujemy za wyrozumiałość.


Białystok, dn. 30.06.2017 r.

OGŁOSZENIE

Podlaski Wojewódzki Ośrodek

Medycyny Pracy w Białymstoku, 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z zakresu lekarz okulista

od dnia 12.07.2017 r. do dnia 30.06.2020 r.

Czytaj dalej...


Białystok, dn. 30.06.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu

lekarz medycyny pracy

w latach 2017 – 2020.

 

W toku postępowania konkursowego wyłoniono następujące podmioty:

Charytoniuk Anna – lekarz medycyny pracy


Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maja 2017 roku

O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu.

Święto obchodzone jest od  1987 r. Światowa Organizacja Zdrowia co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii, stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO.

Ten dzień służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu.  Akcja zwraca uwagę na ryzyko zdrowotne związane z paleniem tytoniu i ma na celu propagowanie działań na rzecz redukcji konsumpcji tytoniu.

Palenie tytoniu stanowi główną i możliwą do wyeliminowania przyczynę przedwczesnych zgonów na świecie – aktualnie w skali globalnej palenie odpowiedzialne jest za zgon co dziesiątej osoby dorosłej (umiera  ponad 5 milionów osób rocznie w tym 600 000 to bierni palacze).

Czytaj więcej...


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.06.2017 r. (piątek) Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


Harmonogram szkoleń

Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku

przy współpracy z:

Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku

ul. Wiewiórcza 10, 15-535 Białystok

na  I półrocze 2017 roku

Poniżej umieszczono plik .pdf zawierający harmogram szkoleńPolskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku organizowanych przy współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku. Harmonogram dotyczy I półrocza 2017 roku.

Harmonogram szkoleń I półrocze 2017


Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Tematem przewodnim kampanii realizowanej w ramach tego dnia jest depresja.

Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej  niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni.

Dodatkowo, u osób cierpiących na depresję na ogół występują niektóre z następujących objawów: brak energii, zmiana apetytu, problemy ze snem (bezsenność albo ospałość), niepokój, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, nerwowość, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziejności, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

Czytaj więcej...


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.05.2017 r. (wtorek) Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.04.2017 r. (piątek) Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy będzie czynny w godzinach 7.00-13.00. Za utrudnienia przepraszamy.


Białystok, dnia 20.03.2017r.

Ogłoszenie

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
z dnia 02.02.2017r. z zakresu medycyny pracy

dotyczące wykonywania w 2017r. badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem dorosłych kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014r. poz. 1144).

Czytaj dalej...

 


Po zimie pojawiły się już pierwsze kleszcze

Z roku na rok wzrasta zagrożenie związane z coraz większą populacją gatunków kleszczy w Polsce. Jak prognozują stacje badawcze, bieżący rok może być rekordowy pod względem występowania tego pasażyta w kraju.

Pomimo tego iż przez cały styczeń i pierwszą połowę lutego panowały mrozy, chwilami siarczyste, to jednak niskim temperaturom towarzyszyła pokrywa śnieżna, która ograniczała zamarzanie gruntu i osłaniała ściółkę leśną przed wpływem mrozu. Były to idealne warunki, aby kleszcze mogły przetrwać zimę i właśnie teraz, gdy wyjątkowo wcześnie się ociepliło, zacząć nas atakować.

O tym, że ten rok może się okazać rekordowo obfitujący w te niebezpieczne pajęczaki, świadczyły niepokojące incydenty, do których dochodziło pod koniec grudnia. Do lekarzy zgłaszały się osoby, które zostały ukąszone przez kleszcze zimujące w bożonarodzeniowych choinkach. W ciepłych domach kleszcze zaczęły się budzić z letargu i szukać pożywienia. Ich liczba była nietypowo duża.

Czytaj dalej...


Dzień Otwarty w podlaskim NFZ - 2017

4 marca zapraszamy na Dzień Otwarty do białostockiej siedziby NFZ. Dzień Otwarty poświęcony będzie „wstecznemu” zgłoszeniu do ubezpieczenia. Od stycznia obowiązuje bowiem znowelizowana ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - na mocy nowych przepisów osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była (np. z powodu braku zgłoszenia do ubezpieczenia) nie będzie musiała zwracać poniesionych przez NFZ kosztów swojego leczenia, pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

Osoby, które w sobotę  w godzinach od 9.00 do 13.00 odwiedzą oddział NFZ w Białymstoku, będą mogły wyjaśnić wątpliwości dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, a ponadto załatwić sprawy związane z potwierdzeniem zleceń na przedmioty ortopedyczne, leczeniem uzdrowiskowym, wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

Czytaj dalej...


Białystok, dnia 10.02.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu
lekarz audiolog od dnia 10.02.2017 r. do dnia 09.02.2020 r.

 

W toku postępowania konkursowego wyłoniono następujące podmioty:

 1. Krajewska Katarzyna – lekarz audiolog

Białystok, dnia 02.02.2017r.

OGŁOSZENIE

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

ul. Wiewiórcza 10

  ogłasza konkurs ofert z zakresu medycyny pracy

na podstawie

art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015. 618 t.j.)

 i  zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

I. Przedmiotem postępowania jest wykonywanie w 2017r. badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych,      uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem dorosłych kandydatów  i słuchaczy      kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Konkurs ma celu wyłonienie oferentów, świadczących w/w badania kandydatom, zamieszkującym     województwo podlaskie.

Szacunkowa liczba badań ok. 19 000.

II. Okres obowiązywania umowy: od 01 kwietnia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

III. Szczegółowe warunki konkursu, formularz ofertowy i wzór umowy  do pobrania w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10, pok. 21 oraz na stronie internetowej www.pwomp.wrotapodlasia.pl i www.wrotapodlasia.pl.

Czytaj dalej...


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu

lekarz medycyny pracy
od dnia 10.02.2017 r. do dnia 09.02.2020 r.

W toku postępowania konkursowego wyłoniono następujące podmioty:

 1. Olszewska Monika – lekarz medycyny pracy

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy - I kwartał 2017

Aktualny wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów, studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych (z wyłączeniem dorosłych) oraz uczestników studiów doktoranckich w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 marca 2017r. na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby znajduje się w tym miejscu (plik .pdf).

Wszystkie informacje dotyczące badań lekarskich uczniów, studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych (z wyłączeniem dorosłych) oraz uczestników studiów doktoranckich znajdują się w zakładce Badania Uczniów.


Ogłoszenie

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z zakresu

lekarz audiolog

od dnia 10.02.2017 r. do dnia 09.02.2020 r.

Na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( Dz. U. 2016.1638 j.t )

1.Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby orzecznicze w zakresie medycyny pracy, chorób zawodowych wykonywanych w ramach umowy cywilno-prawnej.

Świadczenia będą udzielane w okresie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2020 r. od  poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 07:00 – 17:00, wtorek-piątek  7:00 – 15:00 (w pomieszczeniach, sprzęcie i aparaturze Ośrodka za odpłatnością przez oferenta lub w siedzibie zamawiającego).

2.Kryteria oceny ofert :

- cena - 80%,

- kwalifikacje zawodowe – 20%.

3.Oferta powinna zawierać:

- nazwa i siedziba oferenta,
- numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu w odniesieniu do osób o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (wpis do OIL oraz do ewidencji działalności gospodarczej),
- odpis dyplomu,
- prawo wykonywania zawodu lekarza,
- dyplom specjalizacji,
- staż pracy w zawodzie objętym postępowaniem konkursowym
- polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej,
- cena brutto od przebadanej osoby ,
- oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 2.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu - załącznik nr 1.

4.Złożenie oferty jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przystąpienia do negocjacji.

5.Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej nieoznakowanej kopercie z dopiskiem:

„NIE OTWIERAĆ Konkurs z zakresu lekarz audiolog” w sekretariacie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku  ul. Wiewiórcza 10, do dnia 03 luty 2017 r do godz. 15:00.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z zakresu

lekarz medycyny pracy

od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2020 r.

 

Na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( Dz. U. 2016.1638 j.t )

1.Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby orzecznicze w zakresie medycyny pracy, chorób zawodowych oraz osób kierujących pojazdami, wykonywanych w ramach umowy cywilno-prawnej.

Świadczenia będą  udzielane w okresie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2020 r. od  poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 07:00 – 17:00, wtorek-piątek  7:00 – 15:00   (w pomieszczeniach, sprzęcie i aparaturze Ośrodka za odpłatnością przez oferenta lub w siedzibie zamawiającego).

2.Kryteria oceny ofert:

 • cena - 80%,
 • kwalifikacje zawodowe – 20%.

3.Oferta powinna zawierać:

 • nazwa i siedziba oferenta,
 • numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu w odniesieniu do osób o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (wpis do OIL oraz do ewidencji działalności gospodarczej ),
 • odpis dyplomu,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • dyplom specjalizacji,
 • staż pracy w zawodzie objętym postępowaniem konkursowym
 • polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej,
 • cena godzinowa, od przebadanej osoby lub za przepracowany dzień,
 • oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 2.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu – załącznik nr 1.1.

4.Złożenie oferty jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przystąpienia do negocjacji.

5.Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej nieoznakowanej kopercie z dopiskiem

„NIE OTWIERAĆ Konkurs z zakresu lekarz medycyny pracy” w sekretariacie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku ul. Wiewiórcza 10, do dnia 20 stycznia 2017 r do godz. 15:00.

Czytaj więcej...Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca sezonu grypowego 2016/2017

Grypa to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane przez wirusy grypy. Przyczyną corocznych, sezonowych wzrostów zachorowań na grypę w okresie jesienno-zimowym są wirusy grypy typu A i B. Grypa powoduje zachorowania w każdej grupie wiekowej (Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że rocznie dotyczyć może 5% - 10% dorosłych i 20% - 30% dzieci). Na całym świecie, szacuje się, że corocznie zachorowania na grypę są przyczyną około 3 do 5 milionów przypadków ciężkich powikłań pogrypowych, a około 250 000 do 500 000 zgonów, równocześnie jednak dostępne są skuteczne szczepienia ochronne przeciw grypie.

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne.

Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób. Osoby, u których występuje jeden lub więcej z opisanych objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśni, ból gardła, katar, dreszcze, poczucie ogólnego rozbicia - mogą być chore na grypę.

Objawy grypy są niecharakterystyczne, lecz najczęstsze dotyczą nagłego występowania:

 • objawów ogólnych - wysokiej gorączki, dreszczy, bólów mięśni, bólów głowy (najczęściej okolicy czołowej i zagałkowy), uczucia rozbicia i osłabienia, złego ogólnego samopoczucia;
 • objawów ze strony układu oddechowego - suchego kaszlu, bólu gardła i katarem (zwykle o niedużym nasileniu).

W przypadku podejrzenia lub rozpoznania grypy nie idź do pracy!

Czytaj więcej...


Białystok, dn. 28.12.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu
lekarz medycyny pracy, lekarz foniatra

od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

W toku postępowania konkursowego wyłoniono następujące podmioty:

 1. dr n. med. Tribiłło Iwona – specjalista medycyny pracy,
 2. dr n. med. Kazanecka Ewa – specjalista audiologii, foniatrii.

Ogłoszenie

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z zakresu

lekarz medycyny pracy, lekarz foniatra

od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

Na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t ).

1.Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby orzecznicze w zakresie medycyny pracy, chorób zawodowych oraz osób kierujących pojazdami, wykonywanych w ramach umowy cywilno-prawnej.

Świadczenia będą  udzielane w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 07:00 – 17:00, wtorek-piątek 7:00 – 15:00 (w pomieszczeniach, sprzęcie i aparaturze Ośrodka za odpłatnością przez oferenta lub w siedzibie zamawiającego).

2.Kryteria oceny ofert:

 • cena - 80%,
 • kwalifikacje zawodowe - 20%.

3.Oferta powinna zawierać:

 • nazwa i siedziba oferenta,
 • numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu w odniesieniu do osób o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (wpis do OIL oraz do ewidencji działalności gospodarczej),
 • odpis dyplomu,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • dyplom specjalizacji,
 • staż pracy w zawodzie objętym postępowaniem konkursowym
 • polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej,
 • cena godzinowa, od przebadanej osoby lub za przepracowany dzień,
 • oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 2.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu - Załącznik nr 1

4.Złożenie oferty jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przystąpienia do negocjacji.

5.Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej nieoznakowanej kopercie z dopiskiem

„NIE OTWIERAĆ Konkurs z zakresu lekarz medycyny pracy, lekarz foniatra” w sekretariacie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku ul. Wiewiórczej 10, do dnia 16 grudnia 2016 r. do godz. 15 :00.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie

Informujemy, iż w dniu 23.12.2016 r. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy będzie czynny w godzinach 7.00-13.00.


Europejski Tydzień Testowania na HIV

W Polsce każdego dnia ok. 2–3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu HIV. Nadal jednak nawet 70 proc. osób może nie wiedzieć o fakcie swojego zakażenia. Wykrycie HIV możliwe jest dzięki wykonaniu badania przesiewowego. Europejski Tydzień Testowania na HIV jest więc dobrą okazją do tego, by o tym przypomnieć i zachęcić do sprawdzenia, czy jesteś osobą HIV+.

Co to jest Tydzień Testowania na HIV?

Od 2013 roku w całej Europie obchodzone jest wydarzenie, zwane Testing Week, które ma na celu pomóc jak największej liczbie osób stać się świadomymi swojego statusu serologicznego − czyli uzyskać informację na temat tego, czy są zakażone HIV. Europejski Tydzień Testowania jest inicjatywą, która mobilizuje organizacje działające w obszarze HIV na poziomie krajowym do prowadzenia zróżnicowanych aktywności edukacyjnych. W 2015 r. w ramach akcji zaangażowało się ponad 400 organizacji z 53 państw. W tym roku Europejski Tydzień Testowania na HIV przypada na dni od 18 do 25 listopada. W Polsce wykonuje się najmniej badań w kierunku HIV w porównaniu z innymi krajami europejskimi, dlatego organizatorzy informują o ryzyku zakażenia i zachęcają do wykonania testu.

Czytaj więcej...


Światowy Dzień Rzucania Palenia - 17 listopada 2016

Co roku w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia, z inicjatywy amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha. Dziennikarz ten w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, by przez jeden dzień powstrzymali się od palenia papierosów. Efekt był zaskakujący - aż 150 tysięcy ludzi próbowało przez jedną dobę wytrzymać bez tej używki. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem całe USA i większość palaczy. Zachęcone wynikami akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia.

Akcja przyjęła się w wielu państwach na świecie, w tym także w naszym kraju, gdzie od 1991 roku organizowana jest przez warszawskie Centrum Onkologii i Fundację Promocja Zdrowia. Według Fundacji, przez ostatnich kilkanaście lat ponad 3 milionom Polaków udało się zerwać z nałogiem.

W związku z nadchodzącym wydarzeniem Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku zaprasza na akcję profilaktyczną. Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia na terenie PWOMP odbędą się badania profilaktyczne połączone z konkursem z nagrodami. Akcję skierowano do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką. Współorganizatorem wydarzenia jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.

Czytaj więcej...

 


 Światowy Dzień Cukrzycy - 14 listopada 2016

Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest przez ponad 200 organizacji członkowskich Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) w więcej niż 160 krajach świata, jak i przez inne stowarzyszenia i organizacje, lekarzy, osoby zawodowo zajmujące się opieką medyczną oraz wszystkich zainteresowanych tematem cukrzycy.

Stowarzyszenia członkowskie Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) opracowują szeroki zakres działań, dopasowany do różnorodnych grup społecznych.

Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę obchodzony jest od 1991 r. Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy przypomina, że liczba przypadków cukrzycy wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania prewencyjne.

Czytaj więcej...


Rozpoczęła się 21. edycja białostockiej Wampiriady

Wampiriada to cykliczna ogólnopolska akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Powstaje ona we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, których nieoceniony wkład pozwala zapewnić uczestnikom nie tylko przyjazną atmosferę, ale również profesjonalizm i bezpieczeństwo podczas donacji.

W dniach 31 października-9 listopada 2016 zaplanowano 21. edycję białostockiej Wampiriady. Akcja skierowano do wszystkich tych, którym nie jest obojętny drugi człowiek. Główny cel organizatorów to ratowanie ludzkiego życia.

Czytaj więcej...


"Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa" w Mońkach

W dniach 4-5 listopada 2016 roku w Mońkach odbędzie się akcja pod hasłem "Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa". Dzień otwarty organizuje Fundacja „Z uśmiechem przez życie” we współpracy z Gabinetem stomatologicznym EWA-DENT w Mońkach (ul. Tysiąclecia 23B).

W tym dniu zostaną przeprowadzone badania kontrolne stanu uzębienia osób zgłaszających się do gabinetu oraz badania przesiewowe w kierunku występowania zmian patologicznych na błonie śluzowej jamy ustnej.

Organizatorzy szczególnie zachęcają do wzięcia udziału pacjentów z grupy wysokiego ryzyka:

 • osoby palące,
 • osoby nadużywające alkoholu,
 • osoby powyżej 40 roku życia,
 • osoby uwarunkowane genetycznie.

Zapisy na badania pod numerem telefonu 85 7163240 (stacjonarny) i 602 609 805 (komórkowy).


Białystok zaszczepiony przeciw grypie

8 października 2016 roku w Białymstoku w ramach III Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy odbyła się akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Ponad 80% korzystających ze szczepień pacjentów, stanowiły osoby z grup ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych, tj. chorzy przewlekle na układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, cukrzycę i osoby starsze.

Bezpłatne szczepienia dla mieszkańców Białegostoku odbyły się 8 października 2016 roku w godzinach 9:00-14:00 w Przychodni L.S.S.P. „Eskulap” przy ul. Nowy Świat 11c. W sezonie 2015/2016 w województwie podlaskim zanotowano 103 686 przypadków zachorowania na grypę. Dane te udowadniają, że wirus grypy dotyka wiele osób, a zarażanie chorobą przez drogę kropelkową jest niezwykle łatwe. Prostym i łatwym rozwiązaniem jest szczepienie pozwalające uniknąć powikłań pogrypowych. Grypa jest niebezpieczną chorobą, która może prowadzić do śmiertelnych powikłań. Warto więc w okresie jesiennym pamiętać o szczepieniu przeciw wirusom wywołującym grypę. Uważa się, że szczepienie to najlepsza metoda zapobiegania grypie.

Czytaj więcej...


X Marsz Nadziei - Rak - to nie wyrok

Zarząd Stowarzyszenia do Walki z Rakiem wraz z Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego oraz Klubem AMAZONKI w Białymstoku zaprasza na X Marsz Nadziei - "Rak - to nie wyrok" .

Marsz odbędzie się w dniu 16 października 2016 roku o godz. 11:00.

Program marszu

 • 1100 - zbiórka na Placu Miejskim przy Ratuszu,
 • 1115 -  uroczyste rozpoczęcie Marszu -  głos zabiorą  przedstawiciele władz miasta i organizatorzy,
 • 1145 - przemarsz do Białostockiego Centrum Onkologii, ulicami Pałacową i Warszawską,
 • 1230 - zakończenie marszu pod Białostockim Centrum Onkologii (ul. Warszawska 15),
 • 1400 - zakończenie akcji.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie

Informujemy, iż w dniu 31.10.2016 r. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy będzie nieczynny.


Kampania „Jak działa ZDROWY człowiek”

W miniony wtorek, 22 września br. oficjalnie wystartowała ogólnopolska kampania społeczna „Jak działa ZDROWY człowiek”. Kampania organizowana przez Ministerstwo Zdrowia związana jest z ustawą o zdrowiu publicznym, której założeniem jest poprawa stanu zdrowia całego społeczeństwa.

Kampania „Jak działa ZDROWY człowiek” składać się będzie z dwóch głównych elementów. Pierwszy – typowo edukacyjny, którego częścią jest wydana właśnie przez Wydawnictwo Agora książka „Zdrowy apetyt”, skupiać się będzie na przekazywaniu jak najwięcej wiedzy pomocnej w dbaniu o zdrowie, zwracaniu uwagi na niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwego trybu życia, pokazywaniu danych i statystyk, a także na oferowaniu poręcznych narzędzi służących poprawie jakości życia, które można stosować na co dzień. Działania w tym zakresie będą prowadzone w mediach klasycznych w tym, między innymi w tygodniku „Twoje Zdrowie”, który jest patronem medialnym kampanii, a także w Internecie.

Czytaj więcej...


IV Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi 19-23 września 2016 roku

Tegoroczne hasło Tygodnia to „Wierni naszym celom” - kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa nt. choroby, a w konsekwencji - zwiększenie liczby wczesnych rozpoznań jednego z najczęstszych i zarazem najmniej znanych nowotworów. Twarzą tegorocznej edycji została znana dziennikarka telewizyjna Beata Tadla.

Terminy bezpłatnych badań profilaktycznych w województwie podlaskim:

19-20.09.2016 roku w godz. 8.30-15.30 - rejestracja wyłącznie telefoniczna (tel. 85 687 10 74) na podstawie krótkiej ankiety przeprowadzonej przez rejestratorkę Podlaskiego Centrum Słuchu i Mowy SŁUCHMED – kwalifikacja osób do badania.

21-23. 09.2016r. - badanie zakwalifikowanych pacjentów:

 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej USK, wejście od ul. Waszyngtona, parter,
 • Klinika Otolaryngologii USK, ul. Skłodowskiej, budynek główny, IV piętro,
 • Podlaskie Centrum Słuchu i Mowy SŁUCHMED, Białystok, ul. Mickiewicza 74.

Kto powinien przebadać się pod kątem nowotworów głowy i szyi?

Osoby znajdujące się w grupach ryzyka (palące papierosy, nadużywające alkoholu), które zauważyły u siebie 1 z poniższych objawów utrzymujący się przez okres 3 tygodni:

 • ból języka, nieleczone owrzodzenie jamy ustnej i/lub czerwone lub białe plamy w jamie ustnej,
 • ból gardła,
 • utrzymująca się chrypka,
 • ból i/lub trudności w połykaniu,
 • guzek w szyi,
 • zatkany z jednej strony nos lub krwawienie z nosa.

Szczegółowe informacje nt. badań, dostępne są na stronach: www.oppngis.pl, www.onkologia.bialystok.pl oraz www.umb.edu.pl.

Czytaj dalej...


Ogłoszenie

Informujemy, iż w dniu 09.09.2016 r. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy będzie czynny  w godzinach 7:00-14:00.


Komunikat

UWAGA!

dotycząca pracy ośrodka

Uprzejmie informujemy, że nasz ośrodek w dniu 15 sierpnia 2016 roku będzie nieczynny. Serdecznie zapraszamy ponownie do PWOMP od 16 sierpnia.


Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie - Portal Pacjenta

Zapraszamy wszystkich pacjentów do skorzystania z Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie integrującego sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności w PSIeZ umożliwiają sprawną e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach oraz możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów.

Na Portalu Pacjenta PSIeZ każdy użytkownik może założyć bezpłatnie konto umożliwiające skorzystanie z ww. funkcjonalności. Na stronie istnieje możliwość rejestracji jako pacjent i lekarz.

Podstawowe funkcje Portalu Pacjenta:

 • e-Rejestracja,
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,
 • Aktualności z zakresu ochrony zdrowia.

W przypadku naszego ośrodka przez Portal Pacjenta PSIeZ można zarejestrować się na wizytę w Poradni Okulistycznej NFZ.

Więcej informacji o projekcie bezpośrednio na stronie Portalu Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie oraz na witrynie Wrota Podlasia.

W przypadku jakichkolwiek uwag prosimy o kontakt na adres e-mailowy psiez@wrotapodlasia.pl.


Komunikat

UWAGA!

dotycząca pracy ośrodka

W związku z awarią sieci telefonicznej nie jest możliwe nawiązywanie połączeń telefonicznych z naszą placówką. W tej chwili trwają prace naprawcze, mające na celu usunięcie powyższego problemu.

Przepraszamy Państwa za wszelkie zaistniałe niedogodności z tego tytułu i uprzejmie prosimy o cierpliwe oczekiwanie na ponowne uruchomienie linii telefonicznej.


Harmonogram szkoleń i konferencji

Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

przy współpracy z:

Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku

ul. Wiewiórcza 10, 15-535 Białystok

na  I półrocze 2016 roku

Poniżej umieszczono plik .pdf zawierający harmogram szkoleń i konferencji Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku organizowanych przy współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku. Harmonogram dotyczy I półrocza 2016 roku.

Harmonogram szkoleń 2016


25 czerwca 2016 roku Dzień Otwarty w Podlaskim NFZ

"NFZ Bliżej Pacjenta" – pod takim hasłem w najbliższą sobotę (25 czerwca 2016 r.) w siedzibie Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Pałacowej 3 w Białymstoku odbędzie się Dzień Otwarty. Wszystko po to, aby ułatwić osobom pracującym załatwienie w NFZ spraw, na które w zwykłe dni nie mają czasu.

Przy okazji Dnia Otwartego NFZ chciałby zwrócić uwagę na zjawisko polipragmazji czyli nadużywania leków. W godzinach 10:00-12:00 każdy z przybyłych do Funduszu, będzie mógł skorzystać z porady eksperta z zakresu farmacji.

Czytaj dalej...

 


Mammobus w Twojej miejscowości: Choroszcz, Michałowo, Białystok, Zawady

Mammografia jest badaniem radiologicznym, czyli prześwietleniem. Nie wymaga znieczulenia. Tradycyjnym aparatem można wykryć guzki wielkości od trzech milimetrów. Mammografy cyfrowe pozwalają rozpoznać milimetrowe zmiany. Aparatura musi być standaryzowana wedle zasad Amerykańskiego Towarzystwa Radiologicznego i mieć wywoływarkę przystosowaną wyłącznie do zdjęć piersi. Przerwa pomiędzy badaniami mammograficznymi powinna wynosić 2 lata. Po 50 roku życia powinno wykonywać się mammografię raz w roku. Więcej o tym zagadnieniu w rozwinięciu artykułu.

Czytaj dalej...


Komunikat

         Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w okresie 4.07.2016 r.–15.07.2016r. mogą wystąpić trudności (kolejki, dłuższe oczekiwanie) w czasie przyjmowania pacjentów w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.

         Związane to jest z istotną zmianą w terminie rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, i spiętrzeniem  badań profilaktycznych tych osób w krótkim czasie.

         W związku z  tym, mamy prośbę o kierowanie do Nas tylko tych pracowników, którzy muszą być zbadani w trybie pilnym ( badania wstępne, kontrolne i kończące się badania okresowe).

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne utrudnienia.


Komunikat

 

UWAGA!

dotycząca terminu postępowania rekrutacyjnego

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny w Białymstoku informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Podlaskiego Kuratora Oświaty, termin przeprowadzania badań kandydatów zakwalifikowanych do szkół prowadzących kształcenie zawodowe został wydłużony do 14 lipca 2016 r. ( tj. 04.07.2016-14.07.2016r.).Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – Fakty i wyzwania

Profilaktyka tytoniowa należy do istotnych działań prozdrowotnych prowadzonych na świecie. 31 maja 2016 roku wypadnie kolejny Światowy Dzień bez Tytoniu. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) na tę okazję przygotowała hasło: "Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – Fakty i wyzwania".

Wraz z wprowadzeniem powyższego sloganu wiążą się określone akcje kierowane przez WHO. Organizacja dąży do przygotowania państw członkowskich na wprowadzenie nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Według tych założeń opakowania tytoniowe nie powinny zawierać logo, kolorów, firmowych obrazków ani informacji reklamujących dany wyrób tytoniowy.

Opakowania papierosów pozbawione wszelkich form wizualnych, zmniejszają ich atrakcyjność i wartość dla konsumentów. Ograniczenie stosowania opakowań w formie reklamy i promocji, może zwiększyć skuteczność profilaktyki zdrowotnej i zmniejszyć popyt na wyroby tytoniowe.

Czytaj dalej...


Komunikat

Uprzejmie informuję, że 
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku  
w dniu 27.05.2016r.(piątek), 

który wypada pomiędzy dniami świątecznymi będzie nieczynny

 


Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata

2016–17

Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17 przyświecają cztery główne cele:

 1. promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
 2. zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;
 3. umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
 4. wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Czytaj dalej...


Akcja profilaktyczna

O ZDROWIE DBAMY FORMĘ I WIEDZĘ SPRAWDZAMY!

 

Dnia 19 kwietnia 2016 roku w godzinach 13:00 – 16:00 w SZKOLE POLICEALNEJ NR 1 OCHRONY ZDROWIA w Białymstoku odbyła się akcja profilaktyczna:

O ZDROWIE DBAMY FORMĘ I WIEDZĘ SPRAWDZAMY!

Zainteresowani słuchacze i pracownicy w/w szkoły mogli skorzystać z wielu atrakcji, które były dostępne przy stoiskach edukacyjnych następujących instytucji: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku, Białostockiego Centrum Onkologii, Podlaskiego Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej  przy SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Centrum Dietetycznego Natur House.

Czytaj dalej...

Dnia 8 kwietna 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia odbyła się konferencja  na temat : Cukrzyca - problem medyczny i społeczny.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. W tym roku hasło przewodnie ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) to „ Pokonaj cukrzycę”.

Czytaj dalej...

 


Plan szkoleń
PTMP Oddział w Białymstoku i PWOMP w Białymstoku
na pierwsze półrocze 2016 r.

 


Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy 

 
  Wykaz jednostek przeprowadzających bezpłatnie  badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów, studentów, 
słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz uczestników studiów doktoranckich w 2016r.na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby 
 
 
 

 


PROFILAKTYKA  ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA

U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO.

 

W 2015 roku kontynuowano realizację programu PROFILAKTYKA  ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO.

Na początku  września zainteresowane programem pielęgniarki zaprosiliśmy na spotkanie organizacyjno-informacyjne, które odbyło się 21 września w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej UM w Białymstoku.  W trakcie spotkania dr n. med. Joanna Filipowska – kierownik Zakładu Rehabilitacji Białostockiego Centrum Onkologii wygłosiła wykład na temat: Profilaktyka  dolegliwości bólowych kręgosłupa u pielęgniarek. Następnie poinformowano o zasadach uczestniczenia w programie, przedstawiono osoby mające prowadzić zajęcia rehabilitacyjne oraz przekazano deklaracje uczestnictwa w programie i arkusze ankiet badawczych.   

Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane w ramach zadania publicznego  przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Podlaskiego  w Białymstoku

                                            

 

Czytaj dalej…


Ogłoszenie

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU lekarz kardiolog/specjalista chorób wewnętrznych, lekarz medycyny pracy, lekarz laryngolog, lekarz foniatra, lekarz ortopeda, lekarz psychiatra, psycholog
 
 
W toku postępowania konkursowego wyłoniono następujące podmioty:
1.      Diakowski Jarosław – lekarz kardiolog/specjalista chorób wewnętrznych
2.      Szyroka Anna Małgorzata – psycholog
3.      Ignaciuk Aneta – psycholog
4.      Poniatowska Joanna - lekarz laryngolog/foniatra
5.      Trykozko – Niewińska Violetta - psychiatra
Joanna Pukszta
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Białymstoku 

Ogłoszenie

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu
 

lekarz kardiolog/specjalista chorób wewnętrznych, lekarz medycyny pracy, lekarz laryngolog, lekarz foniatra, lekarz ortopeda, lekarz psychiatra, psycholog

od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.

czytaj dalej...


Ogłoszenie

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Białymstoku , ul. Wiewiórcza 10
ogłasza konkurs ofert na wykonywanie badań videostroboskopowych
oraz udzielanie konsultacji foniatrycznych
 w latach: 2015-2018
 
Na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej   ( Dz. U. 2015. 618 j.t )
1.Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby orzecznicze w zakresie wykonywania badań videostroboskopowych oraz udzielania konsultacji foniatrycznych. Świadczenia będą  udzielane w latach 2015 – 2018 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00   (w pomieszczeniach, sprzęcie i aparaturze Ośrodka).

 

czytaj dalej...


Program profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego

 
W sierpniu 2015 roku , przystąpiono do kontynuacji realizowanego w ubiegłym roku w/w Programu, przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku oraz Akademickim Kołem PTP przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
W ramach Programu proponujemy pielęgniarkom grupowe zajęcia rehabilitacyjne. Program przewiduje 10 spotkań jedno-godzinnych, w grupach 10-12 osobowych,  
 
 

 


Płatności kartą

Uprzejmie informujemy, że w trosce o wygodę naszych Klientów oraz w ceu usprawnienia obsługi, od dnia 03.08.2015 wprowadzamy  możliwość płatności kartą. 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram szkoleń na rok 2015

 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ  Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku 
ul. Wiewiórcza 10, 15-535 Białystok przy współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku na 2015 rok, dostępny jest do pobrania poniżej:
 

Harmonogram szkoleń 2015

Harmonogram konferencji 2015


Ogłoszenie

 
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10
zaprasza na badania: 
-  marynarzy,
-  osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
-  osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia  technicznego,
-  osoby ubiegające się o pozwolenie na broń.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 85 / 66-47-800
 
 

21.05.2015

Konkurs „LADY D. im. Krystyny Bochenek”

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Lady D. im. Krystyny Bochenek”. Konkurs ten organizowany jest od 2002 r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Celem konkursu jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe  na terenie województwa podlaskiego, wnoszących istotny wkład  w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.
 
 
 
 

02.04.2015

Światowy Dzień Zdrowia 2015

"Bezpieczeństwo Żywności"

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia.  Każdego roku WHO wybiera jako temat przewodni inny obszar priorytetowy ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego.

W tym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2015 jest BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, a hasłem 

„ Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”.

Światowy Dzień Zdrowia 2015 jest okazją do przypomnienia i podkreślenia roli jaką zarówno rząd jak i rolnicy, producenci czy sprzedawcy, ale także każdy z nas, jako konsument, odgrywa w zapewnieniu bezpieczeństwa tego, co trafia "z pola na nasz stół ".

Informacje i materiały przygotowane przez Światową Organizacje Zdrowia są dostępne na stronie WHO  www.who.int   oraz na stronach Regionalnych Biur WHO www.who.un.org.pl/aktualnosci

Pliki do pobrania:

1.       Pięć kluczy do bezpiecznej żywności   plik do pobrania      

2.       Wytyczne dla podróżnych dotyczące bezpiecznej żywności   plik do pobrania 

3.       Bezpieczeństwo żywności – informacja WHO -ulotka plik do pobrania 

4.       Poradnik obchodów ŚDZ 2015- WHO plik do pobrania 

czytaj dalej...


01.04.2015

Zmieniony wzór skierowania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 

12.01.2015

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy

 
przeprowadzających badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów, studentów,słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz uczestników studiów doktoranckich w 2015r. na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby do badań
 
 

Specjalizacja w dziedzinie Medycyny Pracy

                                                                                                                                      
Koleżanko, Kolego
zapraszamy do specjalizowania się w ciekawej, deficytowej specjalizacji jaką jest Medycyna Pracy
Możliwość specjalizacji w Medycynie Pracy w ramach rezydentury (1 miejsce) oraz 2 miejsca pozarezydenckie (1 bez specjalizacji, 1 ze specjalizacją).
Medycyna Pracy jest specjalizacją łączącą wiele dyscyplin medycznych w powiązaniu z wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku zawodowym mających wpływ na zdrowie człowieka.
Po ukończeniu specjalizacji gwarancja pracy, możliwość rozpoczęcia niezależnej działalności gospodarczej, opartej na współpracy z pracodawcami, przedsiębiorstwami oraz osobami fizycznymi niezależnej od koszyka świadczeń gwarantowanych.
Więcej informacji uzyskasz w
Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku 
15-535 Białystok ul. Wiewiórcza 10
lub

 

pod nr tel. (85) 664-78-04

 


03.12.2014

Konkurs ofert z zakresu medycyny pracy na 2015 rok

 
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 10
ogłasza konkurs ofert z zakresu medycyny pracy
 

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia na 2015r.na terenie powiatów

czytaj dalej...

 


14.10.2014

Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

 
14 listopada 2014 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy etap programu "Profilaktyka zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego"
Konferencja dotycząca programu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 
 

24.10.2014 r. godz. 09:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert  na przeprowadzanie badań w trybie odwoławczym od orzeczeń psychologicznych
wykonywanych w Odwoławczej Pracowni Psychologicznej PWOMP w latach 2014 - 2017
 
W toku postępowania konkursowego wyłoniono następujące podmioty:
1.      Tadeusz Korolczuk, zam. 18-106 Niewodnica Kościelna, ul. Dąbrowskiego 10 "C".

 


02.10.2014

„Badam się, mam pewność” – Profilaktyka chorób nowotworowych wśród pracujących kobiet.

 
2 października 2014 r. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi działający przy Białostockim Centrum Onkologii wraz z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy zorganizowały konferencję pn. „Badam się, mam pewność” – Profilaktyka chorób nowotworowych wśród pracujących kobiet.
Na konferencję zostali zaproszeni lekarze medycyny pracy i przedsiębiorcy, którym leży na sercu zdrowie pracowników. Obecni byli również przedstawiciele białostockich szkół policealnych i ponadgimnazjalnych. Celem spotkania była promocja profilaktyki badań mammograficznych, w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki raka szyjki macicy.
 

 


25.09.2014

Dwie godziny z profilaktyką nie tylko uzależnień - Prowadź się Zdrowo

Pod takim hasłem dnia 25 września 2014 roku odbyła się akcja profilaktyczna adresowana do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Było to spotkanie promujące zdrowy styl życia- bez używek i uzależnień.

19.09.2014

Medycyna Pracy w programie "Recepta na Zdrowie"

TVP Białystok

Dnia 18.09.2014 gośćmi programu TVP Białystok "Recepta na zdrowie" byli Pani dr n. med. Bogumiła Szamatowicz - p.o. dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku oraz Karol Pilecki - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.
Tematem przewodnim programu była rola medycyny pracy i promocji zdrowia w miejscu pracy. Jak funkcjonuje ten system, z jakimi badaniami diagnostycznymi się wiąże? Czy lekarz medycyny pracy może wychwycić symptomy choroby - cukrzycy, nadciśnienia, czy nowotworów? O tym wszystkim w programie.
 
Odcinek programu do obejrzenia pod linkiem:

 


18 .09.2014

Konferencja "Badam się więc mam pewność"...

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku oraz Białostockie Centrum Onkologii serdecznie zapraszają przedstawicieli kadry zarządzającej zakładów pracy i lekarzy medycyny pracy na konferencję "Badam się więc mam pewność"  - Profilaktyka chorób nowotworowych u pracujących kobiet, która odbędzie się 2 października 2014 o godz 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

 


26.08.2014

Szkolenie adresowane do lekarzy 

Szkolenie adresowane do lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. 
Celem szkolenie jest przedstawienie nowych zasad badań lekarskich osób kierujących pojazdami, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kkierowców. 
 
W związku Z wejściem W życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Zakład Psychologii Pracy i Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 
organizuje w dniu 22 sierpnia 2014 szkolenie dla psychologów transportu 
 

11 czerwca 2014

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku otrzymało z budżetu województwa podlaskiego na 2014r. dotację na realizację zadania publicznego pod tytułem „Program profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego” – program pilotażowy.

Akcja profilaktyczna w Izbie Celnej

5 czerwca 2014

„ ZADBAJ O SIEBIE – możesz być w potrzebie” pod takim hasłem dnia 4 czerwca 2014 roku odbyła się akcja profilaktyczna adresowana do funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej w Białymstoku. Było to spotkanie promujące zdrowy tryb życia.
Akcja została zorganizowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku przy współpracy z pracownikami Służb BHP Izby Celnej w Białymstoku, z Białostockim Centrum Onkologii, Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej oraz z Centrum Odchudzania i Odżywiania w Białymstoku.

26 maja Dnień Matki

22 maja 2014
25 maja 2014 roku w godz.11:00-14:30 przy Rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się rodzinny festyn prozdrowotny. Organizatorzy zapraszają na bezpłatne badania, porady, zabiegi i inne ciekawe atrakcje. Wszystkie Mamy, które skorzystają z bezpłatnych badań lub porad otrzymają kupon na loterię. Do zdobycia cenne nagrody.
Mamo jesteś potrzebna!
Akcja promująca bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet z okazji Dnia Matki, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzi akcję pod hasłem "Mamo jesteś potrzebna" promującą profilaktyczne badania cytologiczne.

31 maja 2014 - Światowy Dzień Bez Tytoniu

15 maja 2014

W 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia
31 maja ustanowiła Międzynarodowym Dniem poświęconym zwracaniu uwagi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.
Tegorocznym tematem przewodnim kampanii jest:
„podnoszenie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe”.
Konsumpcja tytoniu jest jednym z głównych czynników wpływających na umieralność w Polsce. Wiąże się również z wysokimi kosztami zdrowotnymi i gospodarczymi w skali kraju. Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia rozpowszechnienia i używania wyrobów tytoniowych jest podniesienie ceny tytoniu poprzez zwiększenie podatku akcyzowego.

Kampania „ Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy ”

15 maja 2014

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku informuje, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zaprasza Pracodawców do udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Konkurs jest organizowany w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, prowadzonej w latach 2014–2015, a nagrody mają na celu wyróżnienie przedsiębiorstw lub organizacji, które wnoszą wartościowy lub innowacyjny wkład w zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy.


Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

12 maja 2014
12 maja 2014 roku w PWOMP w Białymstoku odbyło się spotkanie szkoleniowe z okazji przypadającego w tym dniu Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.

Festyn prozdrowotny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu

6 maja 2014
W ramach Dni Otwartych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku przy współpracy z Dziekanem Wydziału oraz przedstawicielami Samorządu Studenckiego, zorganizowała Akcję Profilaktyczną pod hasłem:
„ JUŻ MINĘŁA MAJÓWKA – CZAS ZADBAĆ O ZDRÓWKO! ”
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy również włączył się do tego przedwsięzięcia.
                    

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu lekarz medycyny pracy

30 kwiecień 2014
W toku postępowania konkursowego wyłoniono następujące podmioty:
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alicja Boromko, 15-661 Białystok, ul. Niska 23 lok. 17.

 


Konferencja "Choroby Wektorowe”

28 kwiecień 2014
11 kwietna 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia odbyła się konferencja „Choroby Wektorowe”.
  

Ogłoszenie

25 marzec 2014

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychz zakresu lekarz medycyny pracy.

 


7 kwiecień 2014 - Światowy Dzień Zdrowia - Choroby Wektorowe

25 marzec 2014
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi.
Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.
Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 11 kwietnia 2014.

 

 


Szkolenie w Sokółce

24 marzec 2014

Starostwo Powiatowe w Sokółce uczestniczy w Ogólnopolskim Projekcie pn. „ Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.
Jest on realizowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, a koordynatorem części skierowanej do zakładów pracy jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. W ramach projektu, w dniu 18 marca 2014 r. odbyło się szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce dotyczące problematyki substancji psychoaktywnych.

Wyniki konkursu na badania uczniów i studentów

17 marzec 2014

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich w 2014r. na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby do badań


Zatrudnimy lekarza

środa, 15 stycznia 2013 9:30
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku zatrudni lekarza laryngologa i neurologa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. tel. (85) 664-78-17.

 

 


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

czwartek, 19 grudnia 2013 9:16
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu lekarz laryngolog.
W toku postępowania konkursowego wyłoniono następujące podmioty:
1. Finkiewicz – Petersen Alicja – lekarz laryngolog

 


Rozstrzygnięcie konkursu na badania uczniów i studentów

wtorek, 17 grudnia 2013 8:50
Rozstrzygnięcie konkursu na badania uczniów i studentów z zakresu medycyny pracy na 2014r.
W toku postępowania konkursowego wyłoniono następujące podmioty:
Powiat augustowski:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska ,,ESKULAP”
16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51
2. Prywatny Gabinet Lekarski
lek. med. Krystyna Waszczuk
16-300 Augustów, ul..Sucharskiego 11/14
              

Konkurs na badania uczniów i studentów 2014

piątek, 8 listopada 2013 11:00
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10 ogłasza konkurs ofert z zakresu medycyny pracy oraz zaprasza do składania ofert.
Przedmiotem postępowania jest wykonywanie badań lekarskich, mających ocenić możliwość podjęcia / lub kontynuowania kształcenia, ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów, są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, na rok 2014, zakończonych wydaniem zaświadczenia, na terenie następujących powiatów:


Konkurs dla przyszłych kierowców

poniedziałek, 28 pażdziernika 2013 11:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wraz z Prezydentem Miasta Białegostoku w imieniu współrealizatorów: Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej O/Białystok i Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku zaprasza przyszłych kierowców z terenu miasta Białystok do udziału w konkursie wiedzy i na hasło o tematyce antynikotynowej. Działania skoncentrowane wokół tegorocznej akcji „Światowy Dzień Rzucania Palenia”(21 listopada) mają zwrócić uwagę na szkodliwość palenia tytoniu na zdrowie i życie osób kierujących pojazdem. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie konsekwencje może nieść za sobą palenie podczas jazdy.


Podlaskie Dni Medycyny Pracy 2013

czwartek, 20 września 2013 14:00

W dniach 11-14.09.2013 odbyły się Podlaskie Dni Medycyny Pracy, które zostały uroczyście zainaugurowane 11 września 2013 w Białymstoku w Pałacu Branickich. Główna część merytoryczna konferencji odbyła się Augustowie w Oficerskim Yacht Clubie RP Pacyfik WDW. W trakcie konferencji wystąpiło 53 wykładowców oraz 18 prelegentów w sesji plakatowej. Ogółem odbyło się 8 sesji naukowych, a w konferencji uczestniczyło ok. 190 osób.


Kurs dla lekarzy "Nowe zasady badania pracowników ochrony fizycznej"

czwartek, 20 września 2013 14:00

Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, uprzejmie informuje, że organizuje 1 dniowy kurs " NOWE ZASADY BADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ" dla lekarzy posiadających uprawnienia do badań profilaktycznych oraz lekarzy posiadających uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń.


Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz