Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – Fakty i wyzwania

Profilaktyka tytoniowa należy do istotnych działań prozdrowotnych prowadzonych na świecie. 31 maja 2016 roku wypadnie kolejny Światowy Dzień bez Tytoniu. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) na tę okazję przygotowała hasło: "Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – Fakty i wyzwania".

Wraz z wprowadzeniem powyższego sloganu wiążą się określone akcje kierowane przez WHO. Organizacja dąży do przygotowania państw członkowskich na wprowadzenie nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Według tych założeń opakowania tytoniowe nie powinny zawierać logo, kolorów, firmowych obrazków ani informacji reklamujących dany wyrób tytoniowy.

Opakowania papierosów pozbawione wszelkich form wizualnych, zmniejszają ich atrakcyjność i wartość dla konsumentów. Ograniczenie stosowania opakowań w formie reklamy i promocji, może zwiększyć skuteczność profilaktyki zdrowotnej i zmniejszyć popyt na wyroby tytoniowe.

Czytaj dalej...


Komunikat

Uprzejmie informuję, że 
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku  
w dniu 27.05.2016r.(piątek), 

który wypada pomiędzy dniami świątecznymi będzie nieczynny

 


Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata

2016–17

Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17 przyświecają cztery główne cele:

 1. promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
 2. zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;
 3. umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
 4. wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Czytaj dalej...


Akcja profilaktyczna

O ZDROWIE DBAMY FORMĘ I WIEDZĘ SPRAWDZAMY!

 

Dnia 19 kwietnia 2016 roku w godzinach 13:00 – 16:00 w SZKOLE POLICEALNEJ NR 1 OCHRONY ZDROWIA w Białymstoku odbyła się akcja profilaktyczna:

O ZDROWIE DBAMY FORMĘ I WIEDZĘ SPRAWDZAMY!

Zainteresowani słuchacze i pracownicy w/w szkoły mogli skorzystać z wielu atrakcji, które były dostępne przy stoiskach edukacyjnych następujących instytucji: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku, Białostockiego Centrum Onkologii, Podlaskiego Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej  przy SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Centrum Dietetycznego Natur House.

Czytaj dalej...

Dnia 8 kwietna 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia odbyła się konferencja  na temat : Cukrzyca - problem medyczny i społeczny.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. W tym roku hasło przewodnie ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) to „ Pokonaj cukrzycę”.

Czytaj dalej...

 

 Plan szkoleń
PTMP Oddział w Białymstoku i PWOMP w Białymstoku
na pierwsze półrocze 2016 r.

 


Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy 

 
  Wykaz jednostek przeprowadzających bezpłatnie  badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów, studentów, 
słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz uczestników studiów doktoranckich w 2016r.na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby 
 
 
 

 


PROFILAKTYKA  ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA

U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO.

 

W 2015 roku kontynuowano realizację programu PROFILAKTYKA  ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO.

Na początku  września zainteresowane programem pielęgniarki zaprosiliśmy na spotkanie organizacyjno-informacyjne, które odbyło się 21 września w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej UM w Białymstoku.  W trakcie spotkania dr n. med. Joanna Filipowska – kierownik Zakładu Rehabilitacji Białostockiego Centrum Onkologii wygłosiła wykład na temat: Profilaktyka  dolegliwości bólowych kręgosłupa u pielęgniarek. Następnie poinformowano o zasadach uczestniczenia w programie, przedstawiono osoby mające prowadzić zajęcia rehabilitacyjne oraz przekazano deklaracje uczestnictwa w programie i arkusze ankiet badawczych.   

Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane w ramach zadania publicznego  przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Podlaskiego  w Białymstoku

                                            

 

Czytaj dalej…


Ogłoszenie

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU lekarz kardiolog/specjalista chorób wewnętrznych, lekarz medycyny pracy, lekarz laryngolog, lekarz foniatra, lekarz ortopeda, lekarz psychiatra, psycholog
 
 
W toku postępowania konkursowego wyłoniono następujące podmioty:
1.      Diakowski Jarosław – lekarz kardiolog/specjalista chorób wewnętrznych
2.      Szyroka Anna Małgorzata – psycholog
3.      Ignaciuk Aneta – psycholog
4.      Poniatowska Joanna - lekarz laryngolog/foniatra
5.      Trykozko – Niewińska Violetta - psychiatra
Joanna Pukszta
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Białymstoku 

Ogłoszenie

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu
 

lekarz kardiolog/specjalista chorób wewnętrznych, lekarz medycyny pracy, lekarz laryngolog, lekarz foniatra, lekarz ortopeda, lekarz psychiatra, psycholog

od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.

czytaj dalej...


Ogłoszenie

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Białymstoku , ul. Wiewiórcza 10
ogłasza konkurs ofert na wykonywanie badań videostroboskopowych
oraz udzielanie konsultacji foniatrycznych
 w latach: 2015-2018
 
Na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej   ( Dz. U. 2015. 618 j.t )
1.Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby orzecznicze w zakresie wykonywania badań videostroboskopowych oraz udzielania konsultacji foniatrycznych. Świadczenia będą  udzielane w latach 2015 – 2018 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00   (w pomieszczeniach, sprzęcie i aparaturze Ośrodka).

 

czytaj dalej...


Program profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego

 
W sierpniu 2015 roku , przystąpiono do kontynuacji realizowanego w ubiegłym roku w/w Programu, przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku oraz Akademickim Kołem PTP przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
W ramach Programu proponujemy pielęgniarkom grupowe zajęcia rehabilitacyjne. Program przewiduje 10 spotkań jedno-godzinnych, w grupach 10-12 osobowych,  
 
 

 


Płatności kartą

Uprzejmie informujemy, że w trosce o wygodę naszych Klientów oraz w ceu usprawnienia obsługi, od dnia 03.08.2015 wprowadzamy  możliwość płatności kartą. 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram szkoleń na rok 2015

 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ  Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku 
ul. Wiewiórcza 10, 15-535 Białystok przy współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku na 2015 rok, dostępny jest do pobrania poniżej:
 

Harmonogram szkoleń 2015

Harmonogram konferencji 2015


Ogłoszenie

 
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10
zaprasza na badania: 
-  marynarzy,
-  osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
-  osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia  technicznego,
-  osoby ubiegające się o pozwolenie na broń.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 85 / 66-47-800
 
 

21.05.2015

Konkurs „LADY D. im. Krystyny Bochenek”

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Lady D. im. Krystyny Bochenek”. Konkurs ten organizowany jest od 2002 r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Celem konkursu jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe  na terenie województwa podlaskiego, wnoszących istotny wkład  w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.
 
 
 
 

02.04.2015

Światowy Dzień Zdrowia 2015

"Bezpieczeństwo Żywności"

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia.  Każdego roku WHO wybiera jako temat przewodni inny obszar priorytetowy ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego.

W tym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2015 jest BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, a hasłem 

„ Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”.

Światowy Dzień Zdrowia 2015 jest okazją do przypomnienia i podkreślenia roli jaką zarówno rząd jak i rolnicy, producenci czy sprzedawcy, ale także każdy z nas, jako konsument, odgrywa w zapewnieniu bezpieczeństwa tego, co trafia "z pola na nasz stół ".

Informacje i materiały przygotowane przez Światową Organizacje Zdrowia są dostępne na stronie WHO  www.who.int   oraz na stronach Regionalnych Biur WHO www.who.un.org.pl/aktualnosci

Pliki do pobrania:

1.       Pięć kluczy do bezpiecznej żywności   plik do pobrania      

2.       Wytyczne dla podróżnych dotyczące bezpiecznej żywności   plik do pobrania 

3.       Bezpieczeństwo żywności – informacja WHO -ulotka plik do pobrania 

4.       Poradnik obchodów ŚDZ 2015- WHO plik do pobrania 

czytaj dalej...


01.04.2015

Zmieniony wzór skierowania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 

12.01.2015

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy

 
przeprowadzających badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów, studentów,słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz uczestników studiów doktoranckich w 2015r. na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby do badań
 
 

Specjalizacja w dziedzinie Medycyny Pracy

                                                                                      
Koleżanko, Kolego
zapraszamy do specjalizowania się w ciekawej, deficytowej specjalizacji jaką jest Medycyna Pracy
Możliwość specjalizacji w Medycynie Pracy w ramach rezydentury (1 miejsce) oraz 2 miejsca pozarezydenckie (1 bez specjalizacji, 1 ze specjalizacją).
Medycyna Pracy jest specjalizacją łączącą wiele dyscyplin medycznych w powiązaniu z wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku zawodowym mających wpływ na zdrowie człowieka.
Po ukończeniu specjalizacji gwarancja pracy, możliwość rozpoczęcia niezależnej działalności gospodarczej, opartej na współpracy z pracodawcami, przedsiębiorstwami oraz osobami fizycznymi niezależnej od koszyka świadczeń gwarantowanych.
Więcej informacji uzyskasz w
Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku 
15-535 Białystok ul. Wiewiórcza 10
lub

 

pod nr tel. (85) 664-78-04

 


03.12.2014

Konkurs ofert z zakresu medycyny pracy na 2015 rok

 
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 10
ogłasza konkurs ofert z zakresu medycyny pracy
 

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia na 2015r.na terenie powiatów

czytaj dalej...

 


14.10.2014

Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

 
14 listopada 2014 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy etap programu "Profilaktyka zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego"
Konferencja dotycząca programu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 
 

24.10.2014 r. godz. 09:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert  na przeprowadzanie badań w trybie odwoławczym od orzeczeń psychologicznych
wykonywanych w Odwoławczej Pracowni Psychologicznej PWOMP w latach 2014 - 2017
 
W toku postępowania konkursowego wyłoniono następujące podmioty:
1.      Tadeusz Korolczuk, zam. 18-106 Niewodnica Kościelna, ul. Dąbrowskiego 10 "C".

 


02.10.2014

„Badam się, mam pewność” – Profilaktyka chorób nowotworowych wśród pracujących kobiet.

 
2 października 2014 r. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi działający przy Białostockim Centrum Onkologii wraz z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy zorganizowały konferencję pn. „Badam się, mam pewność” – Profilaktyka chorób nowotworowych wśród pracujących kobiet.
Na konferencję zostali zaproszeni lekarze medycyny pracy i przedsiębiorcy, którym leży na sercu zdrowie pracowników. Obecni byli również przedstawiciele białostockich szkół policealnych i ponadgimnazjalnych. Celem spotkania była promocja profilaktyki badań mammograficznych, w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki raka szyjki macicy.
 

 


25.09.2014

Dwie godziny z profilaktyką nie tylko uzależnień - Prowadź się Zdrowo

Pod takim hasłem dnia 25 września 2014 roku odbyła się akcja profilaktyczna adresowana do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Było to spotkanie promujące zdrowy styl życia- bez używek i uzależnień.

 


19.09.2014

Medycyna Pracy w programie "Recepta na Zdrowie"

TVP Białystok

Dnia 18.09.2014 gośćmi programu TVP Białystok "Recepta na zdrowie" byli Pani dr n. med. Bogumiła Szamatowicz - p.o. dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku oraz Karol Pilecki - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.
Tematem przewodnim programu była rola medycyny pracy i promocji zdrowia w miejscu pracy. Jak funkcjonuje ten system, z jakimi badaniami diagnostycznymi się wiąże? Czy lekarz medycyny pracy może wychwycić symptomy choroby - cukrzycy, nadciśnienia, czy nowotworów? O tym wszystkim w programie.
 
Odcinek programu do obejrzenia pod linkiem:

 


18 .09.2014

Konferencja "Badam się więc mam pewność"...

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku oraz Białostockie Centrum Onkologii serdecznie zapraszają przedstawicieli kadry zarządzającej zakładów pracy i lekarzy medycyny pracy na konferencję "Badam się więc mam pewność"  - Profilaktyka chorób nowotworowych u pracujących kobiet, która odbędzie się 2 października 2014 o godz 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

 


26.08.2014

Szkolenie adresowane do lekarzy 

Szkolenie adresowane do lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. 
Celem szkolenie jest przedstawienie nowych zasad badań lekarskich osób kierujących pojazdami, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kkierowców. 
 
W związku Z wejściem W życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Zakład Psychologii Pracy i Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 
organizuje w dniu 22 sierpnia 2014 szkolenie dla psychologów transportu 
 

 

poprzednie...