Ogłoszenie

04.10.2014

Zarząd Województwa Podlaskiego
ogłasza konkurs 
na stanowisko Dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 
w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i jest lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej,
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
 

czytaj dalej...


Ogłoszenie

21.10.2014

Rozstrzygnięcie konkursu przesuwa się na dzień 24.10.2014r. o godz. 9:00 

14.10.2014

Rozstrzygnięcie konkursu przesuwa się na dzień 21.10.2014r. o godz. 9:00 

03.10.2014

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku , ul. Wiewiórcza 10 
ogłasza konkurs ofert 
na przeprowadzanie badań w trybie odwoławczym od orzeczeń psychologicznych wykonywanych 
w Odwoławczej Pracowni Psychologicznej PWOMP w latach 2014 - 2017.
 
Na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej   ( Dz. U. 2013. 217 j.t )
 
1.Przedmiotem postępowania jest przeprowadzanie odwołań od orzeczeń psychologicznych wydawanych na terenie województwa podlaskiego. Odwołania będą  wykonywane w latach 2014 – 2017 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00   (w pomieszczeniach, sprzęcie i aparaturze Ośrodka za odpłatnością przez oferenta).

czytaj dalej...

 

Specjalizacja w dziedzinie Medycyny Pracy

 

Koleżanko, Kolego
zapraszamy do specjalizowania się w ciekawej, deficytowej specjalizacji jaką jest Medycyna Pracy
Możliwość specjalizacji w Medycynie Pracy w ramach rezydentury (1 miejsce) oraz 2 miejsca pozarezydenckie (1 bez specjalizacji, 1 ze specjalizacją).
Medycyna Pracy jest specjalizacją łączącą wiele dyscyplin medycznych w powiązaniu z wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku zawodowym mających wpływ na zdrowie człowieka.
Po ukończeniu specjalizacji gwarancja pracy, możliwość rozpoczęcia niezależnej działalności gospodarczej, opartej na współpracy z pracodawcami, przedsiębiorstwami oraz osobami fizycznymi niezależnej od koszyka świadczeń gwarantowanych.
Więcej informacji uzyskasz w
Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku 
15-535 Białystok ul. Wiewiórcza 10
lub
pod nr tel. (85) 664-78-04

„Badam się, mam pewność” – Profilaktyka chorób nowotworowych wśród pracujących kobiet.

02.10.2014
 
2 października 2014 r. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi działający przy Białostockim Centrum Onkologii wraz z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy zorganizowały konferencję pn. „Badam się, mam pewność” – Profilaktyka chorób nowotworowych wśród pracujących kobiet.
Na konferencję zostali zaproszeni lekarze medycyny pracy i przedsiębiorcy, którym leży na sercu zdrowie pracowników. Obecni byli również przedstawiciele białostockich szkół policealnych i ponadgimnazjalnych. Celem spotkania była promocja profilaktyki badań mammograficznych, w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki raka szyjki macicy.
 

 


Dwie godziny z profilaktyką nie tylko uzależnień - PROWADŹ SIĘ ZDROWO

25.09.2014

Pod takim hasłem dnia 25 września 2014 roku odbyła się akcja profilaktyczna adresowana do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Było to spotkanie promujące zdrowy styl życia- bez używek i uzależnień.

 


Medycyna Pracy w programie "Recepta na Zdrowie"

TVP Białystok

19.09.2014

Dnia 18.09.2014 gośćmi programu TVP Białystok "Recepta na zdrowie" byli Pani dr n. med. Bogumiła Szamatowicz - p.o. dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku oraz Karol Pilecki - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.
Tematem przewodnim programu była rola medycyny pracy i promocji zdrowia w miejscu pracy. Jak funkcjonuje ten system, z jakimi badaniami diagnostycznymi się wiąże? Czy lekarz medycyny pracy może wychwycić symptomy choroby - cukrzycy, nadciśnienia, czy nowotworów? O tym wszystkim w programie.
 
Odcinek programu do obejrzenia pod linkiem:

 


Konferencja "Badam się więc mam pewność"...

18 .09.2014

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku oraz Białostockie Centrum Onkologii serdecznie zapraszają przedstawicieli kadry zarządzającej zakładów pracy i lekarzy medycyny pracy na konferencję "Badam się więc mam pewność"  - Profilaktyka chorób nowotworowych u pracujących kobiet, która odbędzie się 2 października 2014 o godz 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

 


Szkolenie adresowane do lekarzy 

26.08.2014

Szkolenie adresowane do lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. 
Celem szkolenie jest przedstawienie nowych zasad badań lekarskich osób kierujących pojazdami, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kkierowców. 
 
W związku Z wejściem W życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Zakład Psychologii Pracy i Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 
organizuje w dniu 22 sierpnia 2014 szkolenie dla psychologów transportu 
 

 

poprzednie...