bezpłatne badania studentów

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy

 
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy w Białymstoku jest oddziałem ogólnopolskiego towarzystwa naukowego, zrzesza ludzi zainteresowanych medycyną pracy, lekarzy medycyny pracy oraz osoby innych specjalności zainteresowane rozwojem w Polsce opieki zdrowotnej dla ludzi pracujących.
 

Kontakt

Adres
Podlaski Wojewódzki
Ośrodek Medycyny Pracy
w Białymstoku
15-535 Białystok
ul. Wiewiórcza 10
Telefon 
(85) 66-47-802 - sekretariat
 
E-mail

Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy:


INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
Członkowie PTMP Odział w Białymstoku proszeni są o wpłacanie składki członkowskiej na podane konto:             
 
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 10 
15-535 Białystok
Nr konta: 55 1020 1332 0000 1202 0025 9358
 

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł    dla członków pracujących zawodowo

50 zł    dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

 

Uwaga: składki można regulować przelewem lub gotówką bezpośrednio w trakcie posiedzenia PTMP.

Od 2013 roku składka roczna wynosi 80 PLN.
Rezydenci i niepracujący emeryci płacą 40PLN.
Zaległe składki do 2012 roku wynoszą 60 PLN za rok kalendarzowy.
 
 
 

Skład Zarządu Oddziału: 
 
Przewodniczący
dr n.med. Bogumiła Szamatowicz
 
 
z-ca Przewodniczącego
lek. med. Ewa Komorowska 
 
Skarbnik
lek. med. Iwona Waszczuk-Wojczulis 
 
 
Sekretarz
lek. med. Zinaida Ptaszyńska
Członkowie
lek. med. Alina Ciereszko
lek. med. Izabela Konopka
lek. med. Marlena Konon
 
 

Dodana: 28 październik 2007 00:00

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2018 10:08